Spoorzoeker 3 – Jaargang 23

Has en Gon van Druenen-van Ravenstein centraal in Spoorzoeker heemkundewerkgroep Nuwelant

Het succes van hard werken en zuinig leven

Hoewel ze niets met het molenaarsvak hadden, werden Has en Gon van Druenen-van Ravenstein en hun kinderen nog vaak als die van ‘de Mûlder’ aangesproken. Niet vreemd, omdat de voorouders van Has jarenlang actief waren op de Nulandse molen. Has en Gon, die centraal staan in de derde aflevering van Spoorzoeker, verdienden de kost vooral met hun landbouwbedrijf.

In zijn artikel over dit Nulandse gezin laat Sjef van Helvoirts zien dat ze hun boerenbedrijf met veel succes opbouwden. Begonnen met één koe en één paard in een boerderijtje aan de Koppeldijk, beschikte Has zo’n tien jaar later al over tien tot twaalf melkkoeien, zo’n tien stuks kleinvee, tachtig varkens en een paar honderd kippen. Het boerderijtje aan de Koppeldijk was inmiddels ingeruild voor de Meulengraafse Hoeve, een flinke boerderij op de grens van Geffen en Nuland. Deze hoeve was het ouderlijk huis van Gon.

Voor het vaak zware werk op en rond de boerderij kreeg Has af en toe hulp van een losarbeider. Daarnaast hadden natuurlijk ook de twaalf kinderen – en dan met name de tien zonen – hun taken in het boerenbedrijf. Gon en de twee dochters zorgden voor het huishouden.

Has, Gon en de kinderen leefden een goed leven, tot het gezin in 1961 een tragedie overkwam. In juni van dat jaar was Gon betrokken bij een ernstig ongeluk. Na bijna drie weken in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis te hebben gelegen, overleed ze op 30 juni van dat jaar. Ze werd 61 jaar oud. Has hertrouwde enige tijd later met Marie van den Burgt uit Nistelrode.

Een goede buur…
Dat de discussie over zelfstandigheid of samengaan met een buurgemeente wat Nuland betreft van alle tijden is, laat Ad van den Bosch zien in het derde deel van zijn artikelenreeks over de relatie tussen Nuland en haar buurgemeenten. Over ‘illegaal’ turfsteken, burgerlijke ongehoorzaamheid en de schoolstrijd op Kaathoven.

Over Nuwelant

Nuwelant is de Heemkundewerkgroep van de parochie Nuland inclusief Heeseind.

Bezoekadres

Prins Bernhardplein 10,
5391 AR Nuland

Openingstijden

Elke dinsdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur

Onze kalender

Volg ons

© Heemkundewerkgroep Nuwelant 2019   |   Cookie & privacy beleid

Pin It on Pinterest

Share This