Het bestuur van Heemkundewerkgroep Nuwelant bestaat uit de volgende personen:

 

Dagelijks bestuur

Voorzitter Peet Kappen, Heiweg 23, 5391 EA Nuland
Secretaris Ad Interim: Ad van den Boogaard, Sint Janstraat 24, 5391 AG Nuland
Penningmeester Suzan van der Leest, Zandstraat 32, 5391 AN Nuland

                             

Leden

Archief Theo Hanegraaf, Akkerstraat 3, 5391 BA Nuland
Automatisering Willem van Groenland, Duijn en Daelseweg 8, 5391 EE Nuland
PR Ad van den Boogaard, Sint Janstraar 24, 5391 AG Nuland