RA Nuland 66 Allerhande Acten (1806-1808)

 

blz 1 dd 6 januari 1806

Vrouwe Anna Maria Lomans weduwe wijlen Mr Guilielmus Josephus Vinancius van Hagens, wonend op den Elsbos, machtigd De Heer Eloidus Albertus Rovers, junior procureur in kwartier van Kempenland pm van Willem de Cort wonend te Eersel in te vorderen 20 zakken en 7 vaten rogge, 8 zakken boekwijt,64 pondboter, 25 jonge hoenderen, 35 gulden, vanwege huur hoeve te Heukelom bij Oosterwijk die door hem in gebruik is geweest van mei 1788 tot mei 1794.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman..

 

blz 4 dd 22 januari 1806

Dirk Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, wonend te Nuland aan de ene kant

en aan de andere kant

1)      Hendrik Antony van Nuland

2)      Quirinus Pijnappels gehuwd met Anneke Antony van Nuland

3)      Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voorgd over Johanna antony van Nuland

4)      Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan, Johanna en Petronella

Verschil van mening over de successie van wijlen Theodora Willem Spierings

Ze schikken de zaak minnelijk om proces te voorkomen:

De eersten worden erkend als erfgenaam voor de helft door degene van de andere kant, en omgekeerd. De andere kant heeft de boedel ingenomen na het overlijden, de vrucht ervan mogen ze houden, echter Cristina Balthus Langens zal 415 gulden betalen  vanwege verkochte bomen, etc. 230 gulden te betalen aan de eerste comparant. 437 gulden per 1 mei 1806.

Tekenen: Dirk Gloudemans, Hendrik van Nuland, Quirinie Pijnappels, HC Geelings, weduwe ermert van Nuland, Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman..

 

blz 10 dd 2 februari 1806

compareren Willem van Gestel, oud 80 jaar, Jan Cornelis van Dinther, 55 jaren

verklaren voor vrouwe willemiena Charlotte suarz douariere  Mr. Gerbrand  Verster, Vrouwe van Geffen, eigenareese van het kasteel,

de eerste verklaard in de jaren 1744 - 1760 steeds als knecht op het kasteel gewerkt heeft en weet dat Vrouwe de Groulard  Douariere Cramer, in leven Vrouwe van Geffen, toen wonend op het casteel , een nieuw slot en twee sleutels heeft laten maken op de draaiboom staande op de dreef tussen kasteel van Geffen en den elsbosch, en een sleutel heeft laten bezorgen bij Hr Speelman , toen wonend op de Elsbosch . Echter Speelman liet de draaiboom vaak openstaan, klreeg van de Vrouwe het verzoek de draaiboom te sluiten op de sleutel in te leveren.

De tweede verklaart dat hij van 1767 tot 1797 op het kasteel gewoond heeft bij de huidige vrouwe van Geffen en toen dikwijls door wijlen Johannes Baars ( die na de eerste comparant op het kasteen gewoond heeft) verklaarde dat hij diverse keren naar de Elsbosch, ic. Speelman  is geweest om de sleutel terug te halen.

Eed afgelegd aan schout-civiel Rombertus Aneus Wierdsma

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, tekenen W. van Gestel, Jan C. van Dinther,

 

blz 13 dd 1 maart 1806

Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voogd over Johanna Antony van Nuland, Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan,  Johanna en Petronella

Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, tussen genoemde was verschil ontstaat over de erfenis successie van wijlen Theodora Willem Spierings.

(blz 14/15 leeg), overeenkomst tussen beiden.

 

blz 19 dd 10 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier

verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804,

inbeslagname van alle goederen van het Gasthuis te Hees om verpondingen te kunnen innen, twv 2 gulden en drie stuijvers, 2 penningen.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 21 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Theodorus Theulings, om verpondingen te kunnen innen, twv 0-14-11.

Tekenen: Schepenen: Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 23 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Jan Lunenburg om verpondingen te kunnen innen, twv 5-5-7.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 25 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Theodorus Theulings om verpondingen te kunnen innen, twv 2-1-1.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr. Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz.  27 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van Willemijna Andries Verhagen  om verpondingen te kunnen innen, twv 2-6-6.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

Blz 29 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van  Peter van Mil om verpondingen te kunnen innen, twv 1-10-8.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

Blz 31 dd 8 maart 1806

Compareert Andries de Bruyn, vorster alhier, verklaart op verzoek van Rover van den Groenendaal collecteur dezer gemeente over 1804, inbeslagname van alle goederen van  Hednrik van Rooij om verpondingen te kunnen innen, twv 2-2-8 .

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Andries de Bruijn.

 

blz 33 dd 12 maart 1806    

Erfdeling Theodora Spierings dochter Willem Spierings en Amerens Peter van Nuland,

Dirk Adriaan Gloudemans gehuwd met Petronella Jan van der Ven, wonend te Nuland aan de ene kant

en aan de andere kant

 1. Hendrik Antony van Nuland
 2. Quirinus Pijnappels gehuwd met Anneke Antony van Nuland
 3. Hendrik Geelings als vader en voogd over natuurlijke dochter Hendrien Hendrik Geelings en als voorgd over Johanna antony van Nuland
 4. Cristina Balthus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland als moeder en voogd over 3 minderjarige kinderen : Adriaan,  Johanna en Petronella

Dirk Adriaan Gloudemans:

- huis , achgterhuijs, stal , 4 lop, 44 roe hof en teulland te Nuland aant Marktveld , ene zijde kinderen antony van Nuland, ander zijde en ene einde de weduwe Jan van gogh, andere eind de straat

- teulland en houtgewas 4 lop, 38 roe,  "Aard Jansenhof", belend ene kant en ene eind: Erven Jan van gogh, Andre zijde Piet van Creij, andere einde de straat

- perceel teulland,  "het heufke' groot 1/4 in 8 lopens aan de Nulandse straat , ene zijde Marte Suijskens, andere zijde wed. P Wijgergans , ene eind de voetpad,

- perceel teulland 2 lop, 10,5 roe, alhier op de hoge hoef , ene zijde kinderen Jan Govers, ene eind schotsheuvel, andere einde ook schotsheuvel

- perceel groesland alhier te vinkel, onbegroot , ene zijde weduwe D vande Wetering, andere zijde erfgenamen Joost van Boxtel , ene einde Andr. Govers, ander einde

Verkrijger krijgt ook 275 gulden die de weduwe Ermert Peter van Nuland  ( batig saldo dd 5 juli 1795)

Hendrien Hendrik Geelings:

- perceel hooiland, 1/2 van 2,5 morgen dus 7,5 hont "in de korte hoeve"in de empelsche Kamp.aan de achterdijck , ene zijde Hendrik Baars,

- kapitaal van 100 gulden ten laste van corpus van nuland dd 1 feb 1797

Johanna Antony van Nuland:

- perceel groesland "den Geer" groot 2 mergen alhiuer aan Nulandse Kerkdijk, , ene zijde de Armen, ander zijde de genoemde dijk, andere eind de hogenwegh

moet betalen aan Hendrik Antony van Nuland de som van 125 gulden

Adriaan Ermert van Nuland:

- perceel hooiland, groot een mergen, gelegen alhier "voor en midden opt Nuland", ene zijde Peter van Gestel, andere zijde Joh. Ant. Roels ene einde achterst Nuland,

- kapitaal van 100 guldden ten laste van corpus van Nuland dd 13 dec 1798

Betalen aan Petronella Antony van Nuland 25 gulden

Petronella Ermers van Nuland:

- perceel teulland. groot 4 lop, 8 roe, "op de Bendels" ene zijde erven vande weduwe van Oijen, ene eind Jan van der Ven, andere eind Ermert van Nuland.

van het 4e en 6e lot: elk 25 gulden

(blz missen??!!) blz 40

125 gulden.

Dit was het achste lot.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Dirk Gloudemans, HC Geelings, H van Nuland, Wed Ermert van Nuland, Quirinus pijnappels.

 

blz 44 dd 3 april 1806

Compareren in het huijs van Hendrik Langens

aard Kuijpers gehuwd met Catharina Langens

Jan Bogers voor zijn moeder Jennemie Langens, weduwe Peter Bogers

Peter Langens, zoon wijlen Geert Langens

Jan willem van Creij gehuwd met Hendrien dochter wijlen Geert Langens

Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Langens, dochter van Balthus Langens, allen present als erfgenamen van wijlen Jan Langens, gewoond hebbende te Nuland.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Aard Kuuijpers, JP Bogers, P Langens, Jan willem van Kreij, Cornelis van Nuland.

 

Blz 46 dd 3 april 1806

Compareren Hendrik Langens vader en voogd over zoon Dirk Langens, wonend te Nuland

Aard Kuijpers gehuwd met Catharina Langens, Jan Bogers  voor zijn moeder Jennemie Langens, weudwe Peter Bogers, Peter Langens, zoon wijlen Geert Langens, Johannes Langens zoon van Baltus Langens, Cristian Baltus Langens, weduwe Ermert Peter van Nuland, Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Langens, dochter van Balthus Langens, als erfgenamen van Jan Langens,. machtigen Hendrik Langens, de eerste comparant om bewind te voeren over de boedel.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Hendrik Langens, Aard Kuuijpers, JP Bogers, P Langens, Jan Willem van Kreij, Cornelis van Nuland, Johannes Langens,.

 

blz 50 dd 21 apirl 1806

Compareert Johanna Daniel Timmers , meerderjarige ongehuwd dochter wonend alhier, ziek,

aan nicht Johanna Timmers, dochter Daniel Timmers, wonend te Rosmalen,  vooraf  haar beste zwarte jack en rok, goud kruis, knop en slot, haar netten voorschoot.

Verder is broer Jan Timmers haar enige erfgenaam.

Tekenen: merkteken Johanna Daniel Timmers

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman,

 

blz 54 dd 23 april 1806

Compareert Willem van Stappen, en vrouw Allegonda Antony Verhoeven, eerder weduwe wijlen Lambert de Veer, wonend te Nuland, beneden 1000 gulden gegoed, testament , aan haar man het vruchtgebruik van de goederen  (16 feb 1785 en 22 feb 1786)

Vooraf aan haar nichte Clasina Verhoeven, dochter wijlen Hendrik Verhoeven, alle kleren, goud en silver, verder alles aan langstlevende. Enige erfgenaam is Hendrik van der Ven, zoon van wijlen Willem van der Ven , thans wonend te Utrecht en Clasina Verhoeven, dochter van wijlen Hendrik Verhoeven, hun neef en nicht.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman

Tekenen: merkteken Willem van Stappen, Allegonda Antony Verhoeven

 

blz 59 dd 23 april 1806 testament

Geurt, Maria, Elisabeth Govers, wonend alhier, gezond, testament beneden 1500-0-0.

aan de langstlevende,

Tekenen: Geurt, Maria en Elisabeth Govers

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

onder er bij geschreven: 9 feb 1820

8/2/1820 Den Bosch deel 13 fol 135verso

 

blz 62 dd 11 mei 1806 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Elisabeth Jan Jansen van Creij

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman.

 

blz 63 dd 11 mei 1806 borg en ontlastbrief

Alhier geboren Hendrikus en Willemijn Gloudemans, kinderen van Matheus Math Gloudemans

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

blz 64 dd 3 juli 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Franciscus Jan Brok.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

 

blz 65 dd 11 juli 1806

Compareert Jan Nelis Martens, wonend te Nistelrode alhier present, bij forme van donatus intervivos overgegeven aan Cornelis Jan Jaocbs en Petronella Jan Jacobs , mede te Nistelrode woonachtig zijnde onderdeelde helft van een morgen land "den Hoekkamp" op het achterst Nuland, wederhelft is van Johannes Verstegen en rijdende met een andere mergen gehorende de Armen alhier.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, testis Puttekoffer

Tekenen: merk Jan Nelis Martens, Cornelis Jansen, J. Jakops.

 

blz 67 dd

Rombertus Anneus Wierdsma schout civiel , Nicolaas Esser Meerman, schepenen, verklaren op verzoek van Cornelis Jan Jaocbs en Petronella Jan Jacobs, taxatie van het geschonken goed  55-0-0.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers

 

blz 68 dd  12 juli 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Adriana Geurt Wijgerganx.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

 

blz 69 dd  20 augustus 1806  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johanna Jan van Gestel, huisvrouw van Peter van der Stappen, benevens hun kinderen Jenneke, Johanna, Mijntje, Joost, Andries, Martinus en Dirris,

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

 

blz 71 dd 8 oktober 1806

Compareert Sijmen van de Wetering, Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, allen meerderjarig en wonend te Nuland en Geffen,

Scheiding en deling aangekomen bij successie van hun vader Dirk van de Wetering , afstand der tochte door de moeder en weduwe Hilleke Govers

aan: Sijmen:

- huis stallinge en aangelegen hof, groot 6 lop en 6 roe, met 1 lopens Nieuwland , in het Nulands Vinkel, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere zijde de Weduwe W. van Schaijk, einde Heer van Onsenoort, andere eind de steeg.

- perceel teulland, groot 3 lop, 2 roe, alhier over de Wetering, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere einde de boedelserft, ene einde de Heer van Onsenoort, andere eind de Drummelsteeg

- 2,5 mergen, 1,5 hont zogenaamde  "binnenwei" aldaar, ene zijde de Heer van Onsenoort, andere zijde en een eind: de Wetering, andere einde het Vinkel

Hieruit een kapitaal van 300 gulden ten laste van de boedel

aan de anderen elk 100 gulden

aan Geurt:

- perceel teulland , groot 1 lopens 32 roe gelegen alhier op de Hoge Hoef , ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Langens, ene einde de weduwe Bogers, andere einde Schotsheuvel

- 8,5 hont hooiland op het achterste Nuland, ene zijde Andries Govers, andere zijde Hendrik van Creij, ene eind de hoefdijck, andere eind Middelst Nuland.

- 100 gulden uit eerste lot.

aan: Petronella van de Wetering:

- huis, achterhuis en stallinge en teulland aangelegen, 2 lop, 7 roe, onder Nuland, bij Schotsheuvel, belend ene zijde weduwe Bogers, andere zijde weduwe P Wijgergancx, ene einde de straat, andere eind Jan van Boxtel.

Huis belast met 7,5 vat rogge aan Rooms weeshuis te Den Bosch

Rente van 9 stuijvers land kantoor der geestelijke goederen

- 1/2 in 8 hont hooiland op het voorst Nuland, belend ene zijde Adriaan van Weert,  andere zijde weduwe Joost van Gestel, ene einde  Middelst Nuland, andere eind

- morgen hooiland te rosmalen in de polder van der eijgen in de Hoeven bij Rijnekooi

- 100 gulden uit eerste lot

Maria van de Wetering:

- perceel teulland 1 lop, 35 roe, gelegen bij de Molen, ene zijde Joh. J van Nuland, andere zijde het Heike, ene eind de weg, andere eind Jacob van Druenen, en de daarbij gelegen verpootingen.

- 1,5 morgen onder rosmalen in de Dinterse Hoef, in de polder van der eijgen

- 100 gulden uit eerste lot

Anneke van de Wetering:

- perceel teulland, groot 4 lopens 28 roe, en andere deel 1/2 van 5 lopens , 18 roe bij de "Graafse baan", ene zijde weduwe Jan van Gogh, andere zijde Jan van Creij, ene eind de steeg, andere einde de Graafse baan

- helft in seker hooiland op het voorst Nuland, ene zijde adriaan van Weert, andere zijde weduwe Joost van Gestel, ene eind Middelst Nuland, andere eind …

100 gulden uit eertst lot

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: sijme van de Wetering, Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Pitronella en Annemie, testis D. van Dockum.

 

blz 84 dd 10 oktober 1806

Dirk van der Ven, wonend te Nulands Vinkel, wijlen Hendrien Willem van Nuland, onmondige kinderen: Peter, Wilm en Maria van der Ven. Momboir: Piet van der Ven, zijn broer wonend te Hees en Johan Herme Boerdonk, wonend te Nuland, gepassert in het woonhuis te Nulands Vinkel.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, secr. Esser Meerman, testis Puttekoffer.

Tekenen: Merkteken Dirk van de Ven, P. vd Ven, Johannes van Boerdonk,

 

blz 86 dd 10 oktober 1806

Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, wonend te Geffen en Nuland, maken testament onder de 1000 gulden, alles aan langstlevende.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman, testis Puttekoffer.

Tekenen: Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Petronella en Maria.

 

blz 89 dd 29 mei 1806

Compareren:

 1. Hendrik Langens, wonend te Nuland
 2. Aard Kuijpers, gehuwd met Catharina Langens
 3. Jan Piet Bogers voor zijn moeder Jennemie Langens, weduwe Piet Bogers
 4. a. Johannes Baltus Langens te Nuland

b. Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland  te Nuland

c. Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Baltus Langens, te rosmalen

 1. a. Peter Geert Langens, te Geffen

b. Jan willems van creij gehuwd met Hendriena Langens, te Geffen

Erfdeling Jan Langens, hun broer en oom, successie al voldaan

aan: Hendrik Langens:

- perceel teulland, groot 4 lopens, 24 roeijen te Geffen aan de Run, ene zijde weduwe Jan Mulders, andere zijde Christiaan van der Aalsvoort, ene einde de straat, andere einde Adriaan van Niftrik

- obligatie van Cornelis Hendrik van Nuland 200 gulden

aan Aard Kuijpers:

- perceel hooiland , groot 2 mergen, "den Heuvelkamp", alhier in het sevenvierdel, ene zijde Peter Verstappen, andere zijde Antony van der Donk, ene einde den Hoefdijck, andere einde Johannes van Grinsven

- perceel teulland , groot 3 lopens, "op de Ackers", met houtwas, ene zijde weduwe B Langens, andere zijde Johannes van Nuland, ene einde Jacobus van Druenen, andere einde de weg. Belast met de pacht van een halve kop rogge aan de kerk van rosmalen, en rente van 0-3-6 aan weeshuis te Den Bosch

- perceel teulland  groot 2 lop, 22 roe met houtwas gelegen aldaar, bij Heuvelskamp, ene zijde weduwe Derk van Vught, andere zijde  Andries van Groenland, ene einde den zelve, andere einde Zandstraat.

- perceel hooiland onder Rosmalen, groot 1 mergen, "in de Hoeve" ene zijde Peter van Boxtel, andere zijde Jan Strik, ene einde P Wijgerganx, andere einde Antony Vorstenbosch

- schuldbekentenis van Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland  van 200 gulden

- 1/3 in een obligatie ten laste van Peter en Hendriena Langens ter waarde van 100 gulden (8 dec 1806)

aan: Jennemie Langens, weduwe Piet Bogers

- perceel hooiland, groot 8 hont, op het achterst Nuland, ene zijde Antony van Creij, andere zijde  niet ingevuld,   ene einde Hoefdijk, andere einde Middelst Nuland

- perceel hooiland, groot 4 hont, voor en midden opt Nuland, ene zijde Armen van Geffen, andere zijde niet ingevuld, ene einde  Weteringsgraaf, andere einde Achterst Nuland.

- perceel hooiland groot 4 hont, gelegen voor en midden opt Nuland, ene zijde Armen van Geffen, andere zijde niet ingevuld, ene einde  Weteringsgraaf, andere einde niet ingevuld

- helft in een schepenschuldbrief ten laste van Hendrik Langens a 1200 gulden ( 13 dec 1797)

- 1/3 in een manuale ten laste van Peter en Hendrien Langens ter waarde van 100 gulden

Aan: Peter Geert Langens, te Geffen en Jan Willems van Creij gehuwd met Hendriena Langens, te Geffen

- 1/2 in een perceel weiland groot int geheel 8 mergen en 2 hont, onder Nuland "den Hazenkamp". ene zijde en andere zijde Vrouwe de weduwe van Hagens, ene einde  Hendrik  Langens, andere einde Willem van den Dungen

Aan: Johannes Baltus Langens, Cristina Baltus Langens weduwe wijlen Ermert Peter van Nuland,  Cornelis van Nuland gehuwd met Maria Baltus Langens,

- helft in een schepenschuldbrief ten laste van Hendrik Langens a 1200 gulden ( 13 dec 1797)

- schuld ten laste van Jacobus van Druenen, molenaar alhier, 75 gulden,

- 1/3 in een manuale obligatie ten laste van Peter en Hendrien Langens ter waarde van 100 gulden

Tekenen: Schepenen Marte van de Laar, Geurt Govers,  secr Esser Meerman.

Tekenen: Hendrik Langens, Aard Kuijpers, Jan Pieter Bogers, weduwe Ermert van Nuland, Jan Langens, Cornelus van Nuland, Jan willem van Kreij.

blz 101 dd 29 oktober 1806

Adriaan Giele van Nuland gehuwd met Johanna van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland gehuwd met Ardien van Gestel wonend te Nuland

Donatie intervivio aan hun schoonmoeder Jennemie Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, te Nuland wonend, perceel hooiland, groot 14 hont, gelegen alhier "op de donken" neffe de Goorsteeg, ene zijde de genoemde steeg, andere zijde  het Nuland,  ene einde weduwe JH van de Ven, andere einde Nicolaus Pels en Jan Carel van den Heijnsbergen

Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

Tekenen: Adriaan van Nuland, C v Groenland, de W J van Gestel,

 

blz 104, dd 29 oktober 1806

Verklaring over voorgaande acte, taxatie van het land: 225-0-0

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Marte van de Laar, Geurt Govers ,  secr Esser Meerman

 

blz 106, dd 29 oktober 1806

Compareert Jennemie Cornelis van Nuland, weduwe Joost van Gestel, Adriaan Giele van Nuland gehuwd met Johanna van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland gehuwd met Ardien van Gestel wonend te Nuland, contract aangegaan ivm overgegeven land.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: Adriaan van Nuland, C. v Groenland, de weduwe J. van Gestel,

 

blz 108, dd 2 november 1806

Compareert Hendrik Langens, wonend alhier als vader en voogd over zoon Dirk Hendrik Langens, Pieter Geert Langens te Geffe wonend en Jan willem van Kreij gehuwd met Hendrien Langens, wonend te Geffen. Maken scheiding en deling van de erfenis van Jan Langens, overleden en eerder wonende alhier,

aan:  Hendrik Langens voor zijn zoon Dirk Hendrik Langens:

- de voorste helft ( met een sloot afgescheid) van een perceel weiland, groot voor het geheel 8 mergen, 2 hont, genaamd den Hasenkamp gelegen onder Nuland bij den Elsbosch, ene en andere zijde Heer van Hagens, ene eind Hendrik Langens, andere eind de volgende en achterste helft, de verkrijger moet gedogen dat de volgende uit kan wegen over dit perceel, hij zal een hek moeten hangen aan het eind van de vaarwegh en dat moeten onderhouden, samen onderhouden van de Scheisloot.

aan: Pieter Geert Langens te Geffen wonend en Jan Willem van Kreij

- de achterste helft van genoemde weiland, ene einde Willem van den Dungen, samen onderhoud van de scheisloot.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president, Geurt Govers,  secr Esser Meerman

Tekenen: Hendrik Langens, P.G Langens, Jan willem van kreij

 

blz 115 dd 12 nov 1806

compareert Adriaan Giele van Nuland, man en momboir van Johanna Joost van Gestel wonend te rosmalen, Christiaan van Groenland man van Ardien Josot van Gestel, alhier wonend,

maken een erfdeling en scheiding

aan: Christiaan van Groenland:

- perceel weiland, groot 4 morgen genaamd "den Hogenkamp" aan de Nulandse straatene zijde margriet van der ven, andere zijdeden Armen van Nuland,

- perceel hooiland, groot 3 mergen, gelegen alhier op het middelst Nuland, ene zijde Erven Dirk van de Wetering, andere zijde het Kerkeland, ene einde den Hoefdijk, andere einde: de Neteringhsgraaf

- streep teulland , groot 1 lop, 17 roe, alhier gelegen bij "den Haagzendijk", ene zijde: de Dijk, andere zijde en ene eind Piet Boerdonk, ander eind mevr. de weduwe van Hagens,

- te rosmalen de helft van 4 mergen hooiland,  "in de hoeve" ene zijde weduwe W Baars, andere zijde De Heer Ger. Sterk, ene einde Jan van boxtel, andere eind de Achterdijck

Aan: Adriaan Giele van Nuland;:

 - perceel hooiland, groot 14 honden, op het middelst Nuland, ene zijde Marte van de Laar, andere zijde de kinderen Adr. Hanegraaf, ene eind H. Langens, andere eind Achterste Nuland

- onder rosmalen perceel hooiland, groot 2 mergen, in de polder van der eijgen, 3e hoef, belend ene zijde weduwe Peter Bogers, andere zijde G. Sterk, ene einde den Achterdijck, andere eind De Erven Jan van Gogh c.s.

- helft van 4 mergen hooiland,  "in de hoeve" ene zijde weduwe W Baars, andere zijde De Heer Ger. Sterk, ene einde Jan van boxtel, andere eind de Achterdijck

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Marte van de Laar, secr Esser Meerman, Tekenen: Adriaan van Nuland, Christiaan van Groenland

 

Blz 120 dd 8 november 1806

Uit wettige ouders geboren Hendrik Timmers.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

Blz 121 dd 8 november 1806

Hendrik Langens, gemachtigd door zijn zoon Dirk, om een houtboije te vermangelen tegen een mergen hooiland, op het groot hoog, van de heer Rit Wierdsma die toe zou geven 25-0-0.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman

 

blz 122 dd 19 november 1806

Compareert Hendrik Langens, verklaart dat zijn zoon Dirk Hendrik Langens een houtbosje bezit, onbegroot, liggende alhier bij Schotsheuvel in den Krommenakker, gehorende de Heer Rombertus Ann. wierdsma , schout civiel alhier, haalt de vorige acte aan van het vermangelen, etc

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr. Esser Meerman

 

blz 125 dd 19 november 1806

Compareert Anneke Hendrik Jansen van Kreij, meerderjarig ongehuwde dochter, Allegonda Antony Verhoeven, huisvrouw van Willem Verstappen, beide te goede naam alhier

verklaren op verzoek van Johanna van Uden, mede alhier woonachtig,

dat op Kermiszondag in Geffen in de namiddag in het huis van de eerste comparant's vader Hendrik Jansen van Kreij, waar de huisvrouw van Hendrik Langens gekomen is, en daar vertelde dat hare meid de requirante Johanna van Uden haar ontvreemd hade een schepel en een kop boekweijt in de ochtend van die dag, toen de meid onder de mis de koej hoeden, (…) niemand anders kon het gedaan hebben, en dus de meid als een dievegge heeft doen voorkomen.

Tekenen: Merktekens Anneke Hendrik Jansen van Kreij en van Allegonda Antony Verhoeven.

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman.

 

blz 127 dd 25 januari 1807 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren: Jan Willem van den Hanenberg,

Tekenen: Schepenen Adriaan van Weert loco officier, president Geurt Govers, secr Esser Meerman

 

blz 128 dd 4 maart 1806

Schepenen verklaren op verzoek van Mevrouw Anna Maria Lomans, weduwe wijlen de heer

Giellielmus Venantius Josephus van Hagens, wonende op de Hofstede de Elsbosch, taxatie

van goederen waarvan de tocht is voor de vrouw en het erfrecht voor de zoon Johannes Wilhelmus

Franciscs Josephus van Hagens

- opstal van de hofstede de Elsbosch bestaande uit een royaal Heren huis , aparte stallingen,

koetshuis, tuinmanswoningen, brandhuis, actehok (?), hoenderhok, varkenskooi, duivenvlucht,

ovenhuisje, hermitagen, kapelletje, staanmde alhier aan de Lagen Kant                  twv 1900-0-0

- opstal van de grootte Pelgrimshoeve bestaande in een bouwmanswoning,

stallingen, schuur, karhuis, varkenshok, ovenhuis, op Schotsheuvel                                    twv 400-0-0

- opstal van de Kleine Pelgrimshoeve bestaande uit een bouwmanswoning,

stallinge en schuur, karhuis en varkjenshok, mede aldaar staande                            twv 300-0-0

- opstal van het slot Pelgrom betaande uit een Huisje, stal, aldaar                           twv 105-0-0

- opstal van een nieuw opgetimmerd huis en stalling en bijenstuin,

alhier in den Helsenhoek bij Hei en Wei,                                                                 twv 600-0-0

- opstal van een bouwmanswoning , stal, (wildrust) aldaar achter den duijn,                       twv 50-0-0

- opstal van een woning aldaar op Hagenswild bij de Graafse baan                         twv 20-0-0

- meer dan 1100 opgaande eikenbomen op de grootte dreef van den elsbosch,

in het oostbosch aldaar als op de voormelde hoeven,                                                          twv 7000-0-0

- grondwaarde van de volgende percelen:

- huisplaats en plein van de Hofstede de Elsbosch , de daarachtergelegen tuin, en zijn grachten,

Hei, Oostbosch, de hermitage daarbij, het sterrebosch en nieuwentuin daartersijde,

de grootte en andere dreven daarlangs, de boerentuin daarneffe, ende notenlaan daar bezijden,

schietenende tot op het Koppeldijken neffens de gemeene straat, allen aan malkander gelegen,

alhier aan de Lagen Kant , groot ca. 136 lopens en 36 roeden,                                twv 1800-0-0

- aangelag en  teulland bij de groote Pelgrimshoeve  bij schotsheuvel,

langst den Dijk, groot 11 lopens,                                                                              twv 190-0-0

- aangelag en  teulland bij de kleine Pelgrimshoeve   aldaar neffe den Zandstraat ,

groot 8 lopens, 33 roe,                                                                                              twv 155-0-0

- aangelag bij het slot Pelgrom aldaar groot in de Akkers daar tegen over neffe den dijk ,

groot 5 lopens en 3 roeden,                                                                                      twv 105-0-0

- Groesland de Hazenkamp aldaar achter het slot Pelgrom, groot 37 lopens en 3 roeden,               twv 500-0-0

- teulland het euzel (?) aldaar groot 1 lopens, 15 roe,                                                           twv 25-0-0

- teulland tegen de zomerdijk in twee strepen daar t einde , aldaar groot 7 lopens, 8 roeden,          twv 190-0-0

- teulland aldaar bij de Haag , groot 4 lopens, 15 roeden,                                         twv 140-0-0

- teulland, 15 akken, de langen en negen dito de korte stukken, alhier op de Akkers,

 groot 29 lopens, 4 roeden, en een houtbosje daarbij groot 1 lopens, 33 roeden,                             twv 1000-0-0

- teulland Jonkersstuk, aldaar groot 1 lopens, 13 roeden,                                         twv 40-0-0

- teulland op de Wolfdijk, aan de Nulandse straat , groot 1 lopens, 35 roeden,                               twv 45-0-0

- item (Vossenbosch) en Teulland ( de Streep) bij Schotsheuvel, omtrent de

Groenstraat, 15 lopens, 4 roeden,                                                                             twv 230-0-0

- item heigrond, deels gewend en gedeeltelijk omplant, aan de huizinge, Bijenstuin,

in den Helsenhoek bij Hei en Wei, groot 52 lopens,                                                 twv 25-0-0

- aangelag en teulland bij de bouwmanswoning (wildrust in Berghof) aldaar groot

13 lopens en 35 roeden,                                                                                            twv 240-0-0

- aangelag en inculte groesgrond, bij het huisje op Hagensvelde, aldaar aan de Graafse baan,

groot 7 lopens en 28 roeden                                                                                     twv 4-0-0

- inculte groesgrond  "den Hazenwind" op het Gemeente Vinkel , groot 14 lopens en 7 roe          twv 7-0-0

- inculte groesgrond in den Helsenhoek, groot 10 lopens                                         twv 5-0-0

- inculte groesgrond aldaar "Snippersveld", groot 90 lopens,                                               twv 50-0-0

- inculte groesgrond "Lijsterveld" aldaar, groot 17 lopens en 42 roeden                  twv 10-0-0

- inculte groesgrond "kivittenveld" aldaar, 7 lopens, 24 roeden,                              twv 4-0-0

- inculte groesgrond "Spreeuwvelde" aldaar 21 lopens, 28 roeden                           twv 13-0-0

- hooiland over den Hogen Wegh neffe den Hek, Kerkencamp , 13 hond `             twv 260-0-0

- hooiland op het achterst Nuland , groot 1 mergen                                                 twv 105-0-0

totaal 15.518-0-0

 

Tekenen: R.A Wierdsma, M v d Laar, Geurt Govers, Esser Meerman,

 

blz 138 dd 6 maart 1807

Schepenen verklaren  op verzoek van JWFJ van Hagens taxatie van de vaste goederen

- de opstal van de hoeve bij de hofstede de Elsbosch bestaande uit huis, stallingen,

schuur, staande bij het Marktveld alhier                                                                   twv  250-0-0

- de opstal van een schuur bij de huizinge (Vrijenstein) alhier in den Helzenhoek

op de grond van Hei en Wei                                                                                     twv 30-0-0

- voorts de grons waarde van de volgende percelen

- de hof en aangelag aan de genoemde hoeve bij het Marktveld

voornoemt, groot 3 lopens en 42 roeden                                                                  twv 200-0-0

- aangelag en teulland ( Hei en Wei) alhier in den Helsenhoek groot 60 lopens 20 roe                    twv 500-0-0

- groesland de Hazenkamp alhier bij den Casteel van Geffen , groot 6 mergen        twv 500-0-0

- hooiland "de kapittelkamp" alhier over den Hogenwegh                                       twv 125-0-0

- hooiland "den Hekkenkamp" alhier mede over den Hogenwegh 2 mergen                       twv 150-0-0

- hooiland op het voorst Nuland, groot 1,5 mergen                                                  twv 350-0-0

- inculte Heigrond "ergen en Dalen" alhier in den Helzenhoekgroot 58 lopens, 27 roeden twv 10-0-0

Tekenen: RA Wierdsma, Adriaan van Weert, Geurt Govers, Esser Meerman, secr.

 

blz 141 dd 25 maart 1807

Johanna Colle, weduwe van Peter van Boxtel, wonend alhier, verklaart over haar onmondige dochter Lambien, in echt verwekt bij haar genoemde man, momboiren worden aangesteld: zoon Giertran (?) van Boxtel , wonend alhier en  schoonzoon Antony Manus van der Doelen, wonend op de Kruisstraat, onder Rosmalen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Merkteken weduwe van Boxtel.

 

blz 143 dd 8 mei 1807

Compareert Peter Willem Jan Meeuwisse en zij huisvrouw Johanna Verhoeven van competerende ouderdom en van goede naam, wonend te Nuland, verklaren op verzoek van Johannes Meijers wonend alhier, dat zij de ouders van Johannes Meijers zeer goed gekend hebben, nl. Johannes Meijers en Sophia , die vaak te Nuland kwamen, rondreizende nu koopmanschappen, en o.a. in het jaar 1782 toen Johannes Meijer ca. 15 weken oud was en hem in de kost besteld hadden bij de comparanten, voor 60 gulden jaarlijks

Kostgeld werd jaarlijks betaald tot 1785 toen ze aankondigden een verre reis over zee te gaan maken, waarna ze niets meer gehoord hebben en aan moesten nemen dat ze in den vreemde overleden waren.

Ze hadden begrepen dat ze van Maastricht waren, maar de geboorteplaats van de requirant niet wisten en vanaf zijn vroege jaren bij hen gewoond heeft, en hem na het wegblijven van zijn ouders uit meelijden ben hen gehouden hebben, en het verder groot gebracht hebben. Ze hebben nog wel gezocht naar de geboorteplaats van de requirant maar dit - ook door het accent van de ouders - niet hebben kunnen ontdekken.

Tekenen: Merkteken: Peter W. J. Meeuwissen, Johanna Meeuwissen.

Tekenen Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 146 dd 24 mei 1807

Compareren Geurt van de Wetering, Petronella van de Wetering, Maria van de Wetering, Anneke van de Wetering, meerderjarige jonge dochter, verklaren allen van broer Sijmen van de Wetering wonend alhier ontvangen te hebben de som van 100 guldens, te samen 400 guldens, zoals afgesproken in de erfdeling dd 8 okt 1806,

Tekenen: Geurt van de Wetering, merk van Anneke, Pitronella en Annemie.

Tekenen: Testis D. van dockum, Adriaan van Weert M vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 148 dd 10 juni 1807

Schepenen verklaren voor de Heer Mr. Bernard Jacob H Wassenaar van Onsenoort wonend te Den Bosch geautoriseert door Departementaal Bestuur van Brabant dd 1 nov 1806, het land in de gemeene Hoeve, pplder van der Eijgen, langs de Kesselaken Graaf, etc.

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 150 dd 31 juli 1807 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Catharina Peter Meeuwissen, thans wonend te Den Bosch.

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 152 dd 3 augustus 1807

Gemeente bestuur verklaart voor Mevrouw de Weduwe Mr. Guiliemus Josephus Venantius van Hagens, wonend op den Elsbosch, dat er geen redenen beklend zijn dat de jager Jodocus van Niftrik, het recht om schietgeweer te dragen niet erkend zou zijn

Tekenen: Adriaan van Weert M. vd Laar, Esser Meerman, secr.

 

blz 153 dd 29 september 1807   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Hendricus van Bergen

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 155 dd 7 oktober 1807

Compareert Francis Schel, oud 52 jaar , van goede naam, wonend te Nuland,

verklaart voor de schout civiel dat hij in de nacht van 22 op 23 augustus l.l. ontstolen zijn 4 bijenkorven , twee stonden bij zijn huis en twee bij het huis van zijn schoonzuster de weduwe Heribert Schel, die naast hem woont, de korven waren in gemeenschappelijk bezit met zijn neef Antony van Vugt, wonend te Oss, en vertelde dat ook bij H. van Wijk en J.K. Krokken bijen gestolen waren, door Toon van Hooft, wonend te Lith (….) die bekend

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr

Tekent: F Schel, RA Wierdsma,

 

 

 

blz 158 dd 27 oktober 1807

Compareert Arie van Drongelen, lands deurwaarder, geauthoriseerd door de heer Johannes B Kilian, Ontvanger der Beschreven Middelen om in beslag te nemen alle onroerende goederen te Nuland van Jacob Govers wegens schuld van 54 gulden en penningen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr, Deurwaarder van Drongelen.

 

blz 160 dd 27 oktober 1807

idem over zelfde zaak

 

blz 164 dd 22 nov 1807

Compareren: Christiaan van Gogh, van competerende ouderdom, verklaart dat hij op 29e september j.l. in zijn huis na betaling van de lands impost op het Bestiaal en na de quitantie van de gaarder gekregen te hebben, en heeft een hokkeling geslacht.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, M.. vd Laar, schepenen en Esser Meerman, secr,

C. van Gogh.

 

blz 167 dd

Compareren: Jan Piet van Loon, Johannes Piet van Loon, Jan Piet van Loon voornoemt en Joh. Corn van Nuland als voogd over Hendrik en Peter van Loon, Johannes Cornelis van Loon gehuwd met Jennemie Piet van Loon, Marianne Piet van Loon, meerderjarige ongehuwde dochter met gekozen momboir: de secretaris deser gemeente, allen wonend te Nuland

Maken erfdeling en scheiding van de goederen van hun ouders Piet van Loon en Elizabeth van Tuyl , beiden eerder wonend te Nuland en overleden voor middernacht 1806 te Nuland

aan: Jan van Loon:

- een hoeve bestaande uit huis, stallingen, schuur en aangehoorende hof , groot tesamen 27 lopens en 24 roeden, staande alhier bij Duinendaal , belend oost de Heer Willem Hubert, west een weg, zuid: Hendrik Antonie Hanegraaf, noord: de straat. In de verpondingen 16-6-12

Ten laste hiervan een capitaal van 1900-0-0 aan de heer WJ Heuren (?) en F van den Heunakkers (?) te den Bosch

aan:Johannes van Loon:

- 8 hond hooiland alhier in de Korte Hoeven, in een meerdere camp van 5 mergen, in de verpondingen 1-9-2

aan Peter van Loon:

- een mergen hooiland alhier op het achterst Nuland , oost Peter van Nuland, west: Geurt Govers, zuid het middelst Nuland, noord; de Hoefdijck. In de verpoindingen 1-3-4

aan Hendrik van Loon:

- een halve mergen alhier op het Achterst Nuland , oost: Cornelis Geelings, west RA Wierdsma, zuid: het Middelst Nuland, noord: den Hoefdijck, In de verpondingen 0-12-10

- soms van 175 gulden

aan Johannes Cornelis van Nuland:

- som van 250-0-0

aan Marianne van Loon:

- som van 250-0-0

Tekenen: merktekens: Johannes Piet van Loon, Jan Piet van Loon, Joh Cornelis van Nuland,

testis D van Dockum, handtekening Marian van Loon,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 176 dd 16 december 1807

Compareert Jan Piet van Loon voornoemt en Joh. Corn van Nuland als voogd over Hendrik en Peter van Loon

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr., RA Wierdsma

 

blz 178 dd  23 december 1807  testament

Hendrik Jansen van Creij en Jenneke Goijert Zwanenberg: langstelevende.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Tekent: HJ van Creij, JG Swanenbergh

 

blz 181 dd  3 januari 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johanna Ant Broeksteegh, wonend te Geffen.

Tekent: Esser Meerman, secr.

 

blz 183 dd 12 januari 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Antony Willem Timmers, thans wonend te Hees.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 185 dd 20 januari 1808   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Tomas Peter van Niftrik zijnde arm en onvermogend wonend te Geffen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 187 dd  3 februari 1808   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Johannes Roelof van de Ven thans in ondertrouw opgenomen te Heesch.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 189 dd 24 februari 1808

Compareert Geert van Boxtel wonend alhier en Antony Manus van der Doelen te Rosmalen, testamentaire voogden over hun zuster en schoonzuster resp Lamberdina van Boxtel, worden geauthoriseerd om de deling te gaan regelen.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 191 dd 24 februari 1808   Erfdeling  van Boxtel

compareert

- Geert van Boxtel

- Piet van Boxtel

- Cornelis van Boxtel

- Antony M van der Doelen gehuwd met Dina Peter van Boxtel, wonend te Rosmalen

- Theodorus van Santvoort gehuwd met Erke Piet van Boxtel

- Geert van Boxtel wonend alhier en Antony Manus van der Doelen te Rosmalen, testamentaire voogden over hun zuster en schoonzuster resp Lamberdina van Boxtel,

anderen wonen in Nuland

Erfgenamen van Peter van Boxtel en Johanna Colle , in leven wonend te Nuland,

aan: Geert van Boxtel:

- huis, stal en aangelag, groot 4 lopens, 20 roeden, alhier aan de Lagen Kant, oost en west Willem van den Dungen, zuid: de straat, noord Johannes van den Bosch  ( in dee verpondingen 2-9-10)

- perceel teulland , "de streep" gelegen aldaar , oost   Baars, west antony mathijs van Creij, zuid ( niet ingevuld) noord geert van Creij ( in verpondingen 1-8-14)

- mergen hooiland, onder rosmalen, in de Hoeven, oost: Hendrik Hanegraaf, west Marte Hack, zuid Geurt van de Wetering, noord L. Markgraaf  (verpondingen 1-1-8)

belast: - met een schepel rogge jaarlijks op Ligtmis  aan de Blok van het Hinthamereind, te Den Bosch

- en een rente van 1-10-0 op Ligtmis aan de Armen van Dinther

- te betalen aan de andere loten 610-0-0

aan: Piet van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Cornelis van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Antony Manus van der Doelen:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Theodorus van Santvoort:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

aan Lamberdien van Boxtel:

- een gereghte 6e part in een som van 610-0-0

Tekenen: merktekens van Geert, Piet, Cornelis van Boxtel, Theod van Santvoort

Handtek: A van der Doelen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 200 dd 24 februari 1808

Compareert Cristina Baltus Langens weduwe Ermert Peter van Nuland wonende alhier

benoemt de voogden voor de onmondige kinderen: Cornelis Hendrik van Nuland, wonend te Rosmalen en Hendrik Cornelis Geelings wonend alhier, toezioend voogd Johannes Balthus Langens, wonend alhier.

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Merkteken Cristina Baltus Langens

 

blz 203 dd 8 maart 1808

Compareert Cornelis Blommers ziek te bed benoemt voor zijn neef Antony Kuijpers , wonend te Rosmalen, zoon van Johannes Kuijpers verwekt bij zijn zuster Allegonda Kuijpers (?) als voogd: Hendrik Swanenberg en Antony Blommers, zijn neef beiden te Rosmalen,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

Cornelis Blommers kan vanwege zijn zwakheid niet tekenen.

 

blz 206 dd 21 april 1808

Schepenen en schoutciviel gehoord hebbende de klachten van Heer JWFJ van Hagens, namens mevr. de weduwe GJV van Hagens en andere geerfden in de jaren 1800 gelegen achter den zogenaamde Grint….  alhier te Nuland , dat zij voor dat land geen uitwatering hebben, willen dat zelf mogen regelen,

gronden eerder publiek verkocht, …. naar de kant van het vinkel, geerfden hebben hun plicht niet gedaan, gene buizen gelegd, schepenen geven een waterlozing aan: van den Land (?)oosterlijken hoek der sloots vanhet laatste ….der opgemeten gronden dwars door den weg in den oostelijke sloot van het land gekomen van Peter Govers  en zo door den sloot  vervolgens in den sloot loopende neffe het land gekomen van Hendrik van Gogh, en vandaar door den Heidijk, over de Graafse baan, in de sloot welke moet gegraven worden langst het dara tegen gelegen nieuw erf van den Heer JWFj van Hagens , etc

Tekenen: Adriaan van Weert, M. van de Laar, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 209 dd 29 april 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Geurt en Maria Gevers

Tekenen: Adriaan van Weert, schepen en Esser Meerman, secr.

 

 

 

blz 211 dd 29 april 1808     borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Maria Jan van Boxtel,  huisvrouw van Gerard van Hees en hun kind Johannes G van Hees,

Tekenen: Adriaan van Weert, Geurt Govers, schepenen en Esser Meerman, secr

 

blz 213 dd 29 april 1808 borg en ontlastbrief

Uit wettelijke ouders geboren Roelof van Doorn en Marianna Kuijpers

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 215 dd 20 mei 1808

Comp: Christiaan van Gogh, meerderjarige jonge man, te Nuland

Jacob van Gogh, te Nuland

Adriaan van Erp man van Gerarda van gogh, wonend te Geffen

Arnolda van Gogh, meerderjarig ongehuwde dochter, te Nuland

maken erfscheiding en deling van hun ouders Jan van Gogh  en Joanna Maria Jan Bogers

overleden voor 1806 , gewoont hebbende en overleden te Nuland

aan Jacob van Gogh:

- huis stal en schop met aangehorende hofen teulland, groot 4 lopens, 44 roeden, gelegen te Nulandaan den Lagen Kant, bij het Marktveld, oost: den achtersten hof, zuid de straat, weerszijde Dirk Gloudemans.

- perceel teulland "den Achtersten hof" groot 3 lopens, 49,5 roeden, gelegen aldaar, belend: oost Jan Willems van creij, zuid: de verkrijger, ene eind Piet van Creij, andere eind de straat

- perceel teulland , groot 2 lopens, 34 roeden,  "Ruttekamp", oost: Antonie Tijs van Creij, west de erve Dork van de Wetering, ene eind het steegske, andere eind de Graafse baan

- perceel teulland, groot 6 lopens, 38 roeden, zijn de akker aan de Groenstraat, oost " der Moespot", west Johannes van Gestel, ene zijde Weduwe Piet Bogers, andere zijde Jan van Boxtel

- perceel teulland, "de streep aan de Nulandse straat" , groot 4 lopens, 36 roeden, ene eind het Bosch straatje, oost Johannes van den Bosch, west Jan van Vugt

- perceel teulland, 4 lopens, 3 roede, in de Nulandse straat, oost Aard van Nistelrooij, west Hendricus Langens, ene eind de straat, andere eind het Bosch straatje

- perceel weiland, groot 4 hont "op het groot hoog" schietende van de Nulandse straat tot den Hogen wegh , oost Peter Langens, west Cristiaan van Gogh.

- perceel weiland, groot 2 hont , gelegen aldaar, schietende van den Hogen Wegh, tot de Niteringsgraaf, oost Adriaan van Weert, west niet ingevuld.

- perceel hooiland, 2 morgen  "in de bovenste gemeene hoeve, aan weerszijde Antonie Govers, ene eind den Hoefdijck, andere eind den achterdijck

- perceel hooiland, onder Rosmalen, groot 1 mergen, "in Scheffersvree" , oost Antony Govers, west Jan Toni Wellens op Volker, ene eind den Hoefdijck, andere eind de Paddegraaf.

belast:

- met de helft in een rente van 3 gulden met Jan willems van Creij, aan het Geestelijk Kantoor te Den Bosch op Ligtmis, onder Rentmeester J de Bergh

- rente van 4 gulden , 10 stuijvers aan de Armen van Dinther, op Ligtmis,

- een derde in een rente van 6 gulden, 8 stuijvers met Hendricus Langens en de weduwe P Wijgergans aan het Geestelijk kantoor te Den Bosch op Ligtmis, rentmeester voornoemd

- een derde in een rente van 8 gulden met Hendricus Langens en Jan L van Boxtel aan het kantoor der Buurten te Den Bosch, rentmeester Hubertus Sassen op Ligtmis

aan Arnolda van Gogh:

- huis, stal en schop, hof en aangelegen land , 8 lopens en 30 reoden groot, en nieuw erfgrond groot 6 lopens, 3 roeden, gelegen alhier aan den Hoogen Kant in den Krommenhoek, oost: de straat, west ? Walt Johannes ….., ene zijde Jacobus van Creij, andere zijde de straat neffens de pleijn

- perceel teulland, groot 4 lopens, 44 roede, gelegen op de Akkers, oost Geert van Creij, west Andries van Groenland, ene eind den Middelsweg, ander eind mevrouw de Weduwe Mr GJ van Hagens

- peceel teulland, "het Heufke" groot 1 lopens, 12 roeden, gelegen alhier in "den Windmolenbergh", west de Loonse straat, ene zijde Jan Mattijs van Creij, andere zijde de Kinderen Willem van Creij

- perceel weiland, 6 morgen  gelegen alhier in "de Poolsbroeken", oost: Willem van den Dungen, west het Bosch van het Casteel van Geffen, ene en andere zijde "de Hazenkampen"

- perceel hooiland, groot een mergen , in "het sevenvierendeel" in "de Acht morgen", ene eind de hoefdijck, ander eeind de achterdijck

- perceel hooiland, onder Rosmalen, groot 2 mergen, gelegen "in de derde Hoef" eenen kamp van de Achterdijck, rijdende met de erven Van de Loo te Den Bosch

- een perceel Leegtens onder Heesch, onbegroot in het Heesvinkel genaamd "het Taakven", oost x, west den "Heenkensakker"

- twee strepen houtbosch aan de Berkt mede gelegen in Heesvinkel thans genoegzaam bekend

- Berkstukken min een gr slag op de "berkstukken" gelegen onder Heesch in "de Bleeken"

- perceel hooiland onder Herwaarden "Groot Schend?", gelegen onder Herwaarden "op de Bergen"west den Middelweg, ene zijde de erven Melt Penning, andere zijde de weduwe Derk de Werdt

belast:

- derde in een rente van 15 gulden  met Geert van Creij en Hendricus Langens aan het Geestelijk kantoor Den Bosch Rentmeester J de Bergh. op Ligtmis

- een zogenaamd Krakeelcijns 1-2-0 aan Adriaan van Weert te Nuland op Ligtmnis

- cijns van 0-5-12 genaamd Bavelaars Pacht gaande uit het zgn Takven onder Heesch aan x

aan Cristiaan van Gogh

- perceel teulland groot 6 lopens, 36 roeden, gelegen alhier aan "de Rijt", oost het Vlodderbosch" , west Hendricus Langens, ene zijde "De Rijt", andere zijde Hendricus Langens

- perceel teulland, groot 1 lopens 45 roeden, met houtbosch, "het konijnshol", oost erven Dirk van de Wetering, west de straat, ene zijde Hendrik Hanegraaf, andere zijde x

- 12 morgen land in mindering van zijn lot (?) - blz 224 -  : te weten

   (in marge een perceel hooiland  "het kampke" aan de kerkdijk, groot 2 mergen, oost "het Nuland", west den dijk, ene eind het hoekkampke, andere eind Fr. Ploegmakers

   - perceel hooiland twee mergen groot, "te langst over het Nuland, oost Joost van den Berkt (?) en Huijbert Matheuws, west Heer van Onsenoort  en Jan van Boxtel

   - perceel hooiland, groot 4 hont  op het voorst Nuland, oost de weduwe Johannes van den Boom, west Simon van der Ven, ene eind de Paddengraaf, andere eind de weteringsgraaf.

   - perceel hooiland groot 2 (?) hond, op het middelst Nuland, oost kinderen Willem van Creij, west Simon van der Ven, ene eind de Paddengraaf, andere eind Achterste Nuland

   - perceel hooiland, groot 1 morgen , twee hond, op het achterst Nuland, "in den eijkeman", oost Johannes Langens, west Casterius, ene eind het middelst nuland, andere eind den Hoefdijck

   - perceel hooiland, groot 2 mergen "te langst over het Groot Hoog" oost Jacob van Gogh, west Wouter van der Pas.

   - perceel hooiland, twee mergen, "te langst over het Groot Hoog" in den "korenkamp", oost Aard Kuijpers, west de Weduwe Balt Langens,

  - perceel hooiland, een mergen , 2 hond, te langst over het Groot Hoog", oost weduwe Balt Langens, west de kant van het groot hoog

aan Adriaan van Erp: onder Geffen:

- perceel teulland onder Geffen genaamd "Jan van Harre Kamp" groot 6 lopens, 10 roeden, oost Johannes Joost van Druenen, west Nelis van creij, zuid weduwe Jacob Bogers, noord den Verkrijger

- pewrceel teulland de "binnenstrepen" groot 3 lopens, 20 reoden, gelegen aldaar te Geffen, oost Josijna van Druenen, west de weduwe Piet Bogers, ene zijde weduwe Wouter Baars, andere zijde den verkrijger

- perceel teulland, Arkensland (?), 3 lopens, 38 roeden, gelegen alsvoor, oost  x, west Adriaan van Vugt, zuid, de weduwe wouter baars, noord christiaan van de ven.

- perceel houtwas "het heivelde in den Krommenling"groot 3/4 deel van 33 roeden gelegen aldaar oost den verkrijger, west adriaan van Vugt, noord den selven

- perceel teulland en houtwas, groot 1 lopens, 40 roeden, "Kippestreep?" gelegen aldaar, oost de kinderen adriaan van dijk, west de erven Piet van Heumen, noord Hendrik compeers, zuid Hendrien van Heumen.

- perceel teulland "het hoefke"groot 2 lopens, 26 roe, gelegen aldaar in de Broekstraat oost Nelis van Creij, west Joost van den Bosch, noord de kinderen Dielis van Nuland, zuid de straat

- perceel teulland "den Borsenhof" 1 lopens, 16 roeden, gelegen alsvoor, oost de Lijweg, west de straat, zuid Jan van Erp, noord Nelis van Creij.

onder lithoijen:

- perceel hooiland, 2 mergen, gelegen onder Lit, tegen "Robbershof" schioetende stegen de weerscheut, ene zijde de kerk van Lithoijen, andere zijde Francis van Bergen te Heesch.

- perceel hooiland groot 1 mergen gelegen aldaar in "den Brede Tijssenland" oost en west Roelof van Uden, ene eind de weerscheut, andere eind schietende over den Wegh.

onder Groot Lit:

- perceel bouw of weiland groot 4,5 hond gelegen onder groot Lit in Jans Hoef, neffens den Kesselsen Graaf

- perceel hooiland, groot 1 mergen gelegen aldaar in "de waterzakken" tussen de Adsteeg en de Kersselschen Graaf  in een kamp van 4 mergen zijnde genaamd "de Sleutappel" ?

Tekenen: Jacobus van Gogh, Arnolda van Gogh, C. van Gogh, A van Erp,

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 233 dd 22 mei 1808

Pieter Willem Jan Meeuwisse wonend te Nuland doet verzoek om 12 stuk eiken boomen op het erf waarvan hem de tocht en zij  kinderen het erfrecht , veerwekt in eerste huwelijk met Johanna Gloudemans, te mogen veilen voor zijn onderhoud van zijn kinderen, hij mag tot 50 gulden verkopen.

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 236 dd 23 mei 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Annemie Marte Gloudemans, huisvrouw van Peter van IJperen,

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 238 dd 24 mei 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Adriaan Hendrik van der Donk.

Tekenen: Adriaan van Weert, M van de Laar, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 240 dd  28 mei ? 1808  borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Anna Kwak

Tekenen: Adriaan van Weert, HC. Geelings, schepenen en Esser Meerman, secr.

 

blz 241 dd 10 mei  1810?   borg en ontlastbrief

Uit wettige ouders geboren Hendriena Geert van de Verdonk

Adriaan van Weert, HC Geelings, schepenen en Esser Meerman, secr

 

 

blz 242 dd 23 juli 1810 ?

Gemeente bestuur verklaart op verzoek van  JWFJ van Hagens

geen redenen bekend waarom Judocus van Niftrik, zijn jager, Hendrick Tiebosch en Jan van Nistelrooij, veldwachter het recht om schietgeweer te mogen dragen niet verleend kan worden.

 

 

EINDE

Laatst aangepast op maandag, 27 augustus 2012 21:28

6 reacties

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:49

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:49

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:48

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:48

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:47

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

 • Bart Gevers

  Geplaatst door Bart Gevers

  donderdag, 20 september 2012 15:47

  Hoi Jan,
  geweldig werk verzet ; mijn complimenten . Ook voor de toale heemkundegroep, uiteraard !
  Vraagje: is het mogelijk om op naam te zoeken in de akten ?
  groeten, Bart Gevers.

Geef ons uw mening

Ga naar boven