Op woensdag 3 juni 2015 hielden de groepen 7 van de basisschool de Hoogakker weer hun historische wandeling door Nuland. Op  5 plaatsen in Nuland kregen de kinderen uitleg over opmerkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nuland. In het Gildehuis van het Gilde Sint Antonius Abt konden de kinderen de zilveren schilden, oude trommen, oud geweer bezichtigen en een demonstratie zien van trommelen en vendelen.

Op het Cingelpad werd een verhaal verteld over het kasteel Vladeracken en werd uitgelegd hoe en waarom er een zomerdijk in Nuland is aangelegd.

Bij de Polderkerk konden de leerlingen van groep 7 kijken naar de contouren van de oude kerk en werd door leden van de Heemkundewerkgroep uitgelegd hoe de kerk is ontstaan en wanneer deze is gesloopt.

In onze Nulandse Kerk konden de kinderen het Kerkmuseum bezichtigen. In dit museum zijn vele oude religieuze voorwerpen en kleren te zien die in het verleden werden gebruikt door geestelijken en de bezoekers in de kerk.

In  de Heemkamer in de Meent lagen vele oude gebruiksvoorwerpen, werktuigen. Door de leden van de werkgroep werd uitgelegd hoe en waarvoor de voorwerpen werden gebruikt. Ook werden oude en nieuwe foto's van het Dorp Nuland getoond en vergeleken. Er was zelfs een boek met oude foto's van de leerlingen basisschool. 

Het geheel werd door de leerlingen en de begeleiding als een leerzame dag aangemerkt.